Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego wysokometanowego w magazynach
Pozycja grupowania:
Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Jednostka
miary
Razem magazyny
Razem KPMG
KPMG Mogilno
KPMG Kosakowo
PMG Wierzchowice
Razem PMG Sanok
PMG Swarzów
PMG Strachocina
PMG Husów
PMG Brzeźnica