Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Jednostka
miary
Razem magazynyRazem
Razem magazynyPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Razem magazynyPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Razem KPMGRazem
Razem KPMGPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Razem KPMGPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
KPMG MogilnoRazem
KPMG MogilnoPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
KPMG MogilnoPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
KPMG KosakowoRazem
KPMG KosakowoPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
KPMG KosakowoPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
PMG WierzchowiceRazem
PMG WierzchowicePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
PMG WierzchowicePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Razem PMG SanokRazem
Razem PMG SanokPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Razem PMG SanokPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
PMG SwarzówRazem
PMG SwarzówPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
PMG SwarzówPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
PMG StrachocinaRazem
PMG StrachocinaPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
PMG StrachocinaPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
PMG HusówRazem
PMG HusówPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
PMG HusówPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
PMG BrzeźnicaRazem
PMG BrzeźnicaPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
PMG BrzeźnicaPojemność czynna magazynów gazu ziemnego