Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego oddana do użytku
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Jednostka
miary
RazemRazem magazyny
RazemRazem KPMG
RazemKPMG Mogilno
RazemKPMG Kosakowo
RazemPMG Wierzchowice
RazemRazem PMG Sanok
RazemPMG Swarzów
RazemPMG Strachocina
RazemPMG Husów
RazemPMG Brzeźnica
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoRazem magazyny
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoRazem KPMG
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoKPMG Mogilno
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoKPMG Kosakowo
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoPMG Wierzchowice
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoRazem PMG Sanok
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoPMG Swarzów
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoPMG Strachocina
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoPMG Husów
Pojemność buforowa magazynów gazu ziemnegoPMG Brzeźnica
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoRazem magazyny
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoRazem KPMG
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoKPMG Mogilno
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoKPMG Kosakowo
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoPMG Wierzchowice
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoRazem PMG Sanok
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoPMG Swarzów
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoPMG Strachocina
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoPMG Husów
Pojemność czynna magazynów gazu ziemnegoPMG Brzeźnica