Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakontraktowane usługi magazynowania UM - OSM
Pozycja grupowania:
Rodzaje usług magazynowania (UM)
Pozycja grupowania:
Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Jednostka
miary
UM Długoterminowa razemGIM Kawerna
UM Długoterminowa razemIM PMG Wierzchowice
UM Długoterminowa razemGIM Sanok
UM Długoterminowa razemRazem instalacje magazynowe
UM Długoterminowa na warunkach ciągłychGIM Kawerna
UM Długoterminowa na warunkach ciągłychIM PMG Wierzchowice
UM Długoterminowa na warunkach ciągłychGIM Sanok
UM Długoterminowa na warunkach ciągłychRazem instalacje magazynowe
UM Długoterminowa na warunkach przerywanychGIM Kawerna
UM Długoterminowa na warunkach przerywanychIM PMG Wierzchowice
UM Długoterminowa na warunkach przerywanychGIM Sanok
UM Długoterminowa na warunkach przerywanychRazem instalacje magazynowe
UM Krótkoterminowa razemGIM Kawerna
UM Krótkoterminowa razemIM PMG Wierzchowice
UM Krótkoterminowa razemGIM Sanok
UM Krótkoterminowa razemRazem instalacje magazynowe
UM Krótkoterminowa na warunkach ciągłychGIM Kawerna
UM Krótkoterminowa na warunkach ciągłychIM PMG Wierzchowice
UM Krótkoterminowa na warunkach ciągłychGIM Sanok
UM Krótkoterminowa na warunkach ciągłychRazem instalacje magazynowe
UM Krótkoterminowa na warunkach przerywanychGIM Kawerna
UM Krótkoterminowa na warunkach przerywanychIM PMG Wierzchowice
UM Krótkoterminowa na warunkach przerywanychGIM Sanok
UM Krótkoterminowa na warunkach przerywanychRazem instalacje magazynowe