Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojemność czynna instalacji magazynowania gazu – zapasy obowiązkowe (OSM)
Pozycja grupowania:
Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Jednostka
miary
GIM Kawerna
IM PMG Wierzchowice
GIM Sanok
Razem instalacje magazynowe