Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakupione usługi magazynowania UM
Pozycja grupowania:
Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Zakupiona pojemność i stan napełnienia - kliencie OSM
Jednostka
miary
GIM KawernaZakupiona pojemność czynna
GIM KawernaZakupiona pojemność czynna w ramach usług rozdzielonych
GIM KawernaStan napełnienia pojemności czynnej magazynów gazu
GIM KawernaStan napełnienia pojemności czynnej magazynów - zapasy obowiązkowe
IM PMG WierzchowiceZakupiona pojemność czynna
IM PMG WierzchowiceZakupiona pojemność czynna w ramach usług rozdzielonych
IM PMG WierzchowiceStan napełnienia pojemności czynnej magazynów gazu
IM PMG WierzchowiceStan napełnienia pojemności czynnej magazynów - zapasy obowiązkowe
GIM SanokZakupiona pojemność czynna
GIM SanokZakupiona pojemność czynna w ramach usług rozdzielonych
GIM SanokStan napełnienia pojemności czynnej magazynów gazu
GIM SanokStan napełnienia pojemności czynnej magazynów - zapasy obowiązkowe
Razem instalacje magazynoweZakupiona pojemność czynna
Razem instalacje magazynoweZakupiona pojemność czynna w ramach usług rozdzielonych
Razem instalacje magazynoweStan napełnienia pojemności czynnej magazynów gazu
Razem instalacje magazynoweStan napełnienia pojemności czynnej magazynów - zapasy obowiązkowe