Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
Pozycja grupowania:
Sposoby otrzymywania zamówień poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne
Jednostka
miary
poprzez strony internetowe wchodzące w skład zewnętrznych platform handlowych, serwisów aukcyjnych
strony internetowe, aplikacje mobilne lub wiadomości typu EDI