Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba użytkowanych magazynów gazów zaazotowanych
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Jednostka
miary
RazemGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
RazemPozostały gaz ziemny zaazotowany
Sczerpane złoża gazuGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Sczerpane złoża gazuPozostały gaz ziemny zaazotowany
Struktury wodonośneGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Struktury wodonośnePozostały gaz ziemny zaazotowany
Kawerny solneGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Kawerny solnePozostały gaz ziemny zaazotowany
Wyrobiska górniczeGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Wyrobiska górniczePozostały gaz ziemny zaazotowany