Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pojemność magazynów gazu ziemnego oddana do użytku
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Jednostka
miary
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)RazemRazem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)RazemPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)RazemPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Sczerpane złoża gazuRazem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Sczerpane złoża gazuPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Sczerpane złoża gazuPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Struktury wodonośneRazem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Struktury wodonośnePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Struktury wodonośnePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Kawerny solneRazem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Kawerny solnePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Kawerny solnePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Wyrobiska górniczeRazem
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Wyrobiska górniczePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)Wyrobiska górniczePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyRazemRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyRazemPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyRazemPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanySczerpane złoża gazuRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanySczerpane złoża gazuPojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanySczerpane złoża gazuPojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyStruktury wodonośneRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyStruktury wodonośnePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyStruktury wodonośnePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyKawerny solneRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyKawerny solnePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyKawerny solnePojemność czynna magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyWyrobiska górniczeRazem
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyWyrobiska górniczePojemność buforowa magazynów gazu ziemnego
Pozostały gaz ziemny zaazotowanyWyrobiska górniczePojemność czynna magazynów gazu ziemnego