Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ceny pozostałego gazu ziemnego zaazotowanego dla odbiorców końcowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje odbiorców końcowych gazu wg sektorów
Pozycja grupowania:
Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
Jednostka
miary
Odbiorcy końcowi - przemysłŚrednia cena sprzedanego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - przemysłŚrednia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - przemysłŚrednia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - przemysłŚrednia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - przemysłŚrednia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - handel i usługiŚrednia cena sprzedanego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - handel i usługiŚrednia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - handel i usługiŚrednia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - handel i usługiŚrednia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - handel i usługiŚrednia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaŚrednia cena sprzedanego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaŚrednia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaŚrednia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaŚrednia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - użyteczność publicznaŚrednia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweŚrednia cena sprzedanego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweŚrednia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweŚrednia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweŚrednia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnego
Odbiorcy końcowi - gospodarstwa domoweŚrednia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnego