Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena gazu ziemnego dla odbiorców na cele nieenergetyczne
Pozycja grupowania:
Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu ziemnego - Dz. 17 (GAZ-3)
Jednostka
miary
Średnia cena sprzedanego gazu ziemnegoGaz ziemny wysokometanowy
Średnia cena sprzedanego gazu ziemnegoGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Średnia cena sprzedanego gazu ziemnegoPozostały gaz ziemny zaazotowany
Średnia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnegoGaz ziemny wysokometanowy
Średnia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnegoGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Średnia jednostkowa opłata abonamentowa gazu ziemnegoPozostały gaz ziemny zaazotowany
Średnia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnegoGaz ziemny wysokometanowy
Średnia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnegoGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Średnia jednostkowa wartość podatku akcyzowego gazu ziemnegoPozostały gaz ziemny zaazotowany
Średnia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnegoGaz ziemny wysokometanowy
Średnia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnegoGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Średnia jednostkowa opłata za usługi przesyłania gazu ziemnegoPozostały gaz ziemny zaazotowany
Średnia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnegoGaz ziemny wysokometanowy
Średnia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnegoGaz ziemny zaazotowany podgrupy LW (GZ 41,5)
Średnia jednostkowa opłata za usługi dystrybucji gazu ziemnegoPozostały gaz ziemny zaazotowany