Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia jednostkowa wartość wszystkich podatków, opłat i należności
Pozycja grupowania:
Rodzaje gazu
Pozycja grupowania:
Składowe cen - dla umów kompleksowych
Pozycja grupowania:
Rodzaje odbiorców końcowych gazu ziemnego
Pozycja grupowania:
Rodzaje umów - Dz. 1
Jednostka
miary
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPozostałe podatki, opłaty i należnościOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. ochrony środowiska, emisją CO2 i innych gazów cieplarnianychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z > 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 20 < Z < 200 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego będący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 20 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. zapasów obowiązkowych i bezpieczeństwa energetycznego, dystrybucji, finansowania organów regulacyjnychOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi o rocznym zużyciu Z < 1 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. promocji OZE i efektywnosci energetycznejOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu Z > 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. promocji OZE i efektywnosci energetycznejOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 000 < Z < 4 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. promocji OZE i efektywnosci energetycznejOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 100 000 < Z < 1 000 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. promocji OZE i efektywnosci energetycznejOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 10 000 < Z < 100 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Gaz ziemny wysokometanowyPodatki i opłaty dot. promocji OZE i efektywnosci energetycznejOdbiorcy końcowi gazu ziemnego niebędący gospodarstwami domowymi - odbiorcy przemysłowi o rocznym zużyciu 1 000 < Z < 10 000 GJumowy kompleksowe odbiorców gazu
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia