Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba stacji paliw
Pozycja grupowania:
Ogółem (w tym nabywcom zagranicznym) i wg woj
Jednostka
miary
Polska
Województwo