Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapas obowiązkowy/agencyjny surowców i produktów naftowych na terenie kraju na rzecz innych
Pozycja grupowania:
Rodzaj wybranych surowców i produktów naftowych (dz. 10, 11)
Jednostka
miary
Ropa naftowa (łącznie z kondensatem gazowym)
Komponenty benzynowe
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego <= 10%
Benzyny silnikowe o zawartości bioetanolu skażonego powyżej 10%
Komponenty oleju napędowego
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów <= 7%
Oleje napędowe o zawartości biokomponentów powyżej 7%
Oleje napędowe - paliwo żeglugowe
Komponenty nafty do silników odrzutowych turbinowych
Nafta do silników odrzutowych turbinowych
Komponenty lekkiego oleju opałowego
Lekki olej opałowy
Komponenty ciężkiego oleju opałowego
Ciężki olej opałowy o niskiej zawartości siarki (<= 1%)
Ciężki olej opałowy o wysokiej zawartości siarki (> 1%)
Gaz ciekły LPG (łącznie z autogazem i gazem w butlach)
Benzyna lotnicza
Pozostałe półprodukty rafineryjne pochodzenia naftowego