Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena detaliczna
Pozycja grupowania:
Lista reprezentantów towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów na własne potrzeby mieszkaniowe (notowania centralne)
Jednostka
miary
Inne usługi związane z nabywaniem mieszkań
Inne usługi związane z własnością mieszkań