Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma finansowania - wypłaty, dotacje, umorzenia
Pozycja grupowania:
Jednostki sektora finansów publicznych
Pozycja grupowania:
Forma finansowania
Jednostka
miary
RazemRazem
RazemWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
RazemDotacyjne finansowanie na cele bieżące
RazemDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
RazemDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
RazemUmorzenia należności
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyRazem
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunałyUmorzenia należności
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiRazem
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związkiUmorzenia należności
Związki metropolitarneRazem
Związki metropolitarneWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Związki metropolitarneDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Związki metropolitarneDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Związki metropolitarneDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Związki metropolitarneUmorzenia należności
Jednostki budżetowe, w tym do:Razem
Jednostki budżetowe, w tym do:Wypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Jednostki budżetowe, w tym do:Dotacyjne finansowanie na cele bieżące
Jednostki budżetowe, w tym do:Dotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Jednostki budżetowe, w tym do:Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Jednostki budżetowe, w tym do:Umorzenia należności
Państwowych jednostek budżetowychRazem
Państwowych jednostek budżetowychWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Państwowych jednostek budżetowychDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Państwowych jednostek budżetowychDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Państwowych jednostek budżetowychDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Państwowych jednostek budżetowychUmorzenia należności
Samorządowych jednostek budżetowychRazem
Samorządowych jednostek budżetowychWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Samorządowych jednostek budżetowychDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Samorządowych jednostek budżetowychDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Samorządowych jednostek budżetowychDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Samorządowych jednostek budżetowychUmorzenia należności
Samorządpowe zakłady budżetoweRazem
Samorządpowe zakłady budżetoweWypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Samorządpowe zakłady budżetoweDotacyjne finansowanie na cele bieżące
Samorządpowe zakłady budżetoweDotacyjne finansowanie na cele inwestycyjne
Samorządpowe zakłady budżetoweDopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki
Samorządpowe zakłady budżetoweUmorzenia należności
Agencje wykonawcze, w tym do:Razem
Agencje wykonawcze, w tym do:Wypłaty o charakterze zwrotnym pomniejszone o spłaty (pożyczki, kredyty, inne zwrotne formy pomocy)
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia