Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewidywane wykonanie planu finansowego jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych
Pozycja grupowania:
Układ sprawozdania
Jednostka
miary
zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę