Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Pozycja grupowania:
Uklad sprawozdania
Jednostka
miary
zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę