Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
Pozycja grupowania:
Rejestr rolników
Jednostka
miary
rejestr rolników - art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych