Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Należności wymagalne
Pozycja grupowania:
Grupy jednostek sektora finansów publicznych - dłużnicy
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV