Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
Grupy jednostek sektora finansów publicznych - wierzyciele
Pozycja grupowania:
Termin zapadalności
Jednostka
miary
grupa IPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
grupa I(0-1>
grupa I(1-5>
grupa Ipowyżej 5
grupa IPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
grupa I(0-1>
grupa I(1-5>
grupa Ipowyżej 5
grupa IIPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
grupa II(0-1>
grupa II(1-5>
grupa IIpowyżej 5
grupa IIPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
grupa II(0-1>
grupa II(1-5>
grupa IIpowyżej 5
grupa IIIPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
grupa III(0-1>
grupa III(1-5>
grupa IIIpowyżej 5
grupa IIIPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
grupa III(0-1>
grupa III(1-5>
grupa IIIpowyżej 5
grupa IVPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
grupa IV(0-1>
grupa IV(1-5>
grupa IVpowyżej 5
grupa IVPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
grupa IV(0-1>
grupa IV(1-5>
grupa IVpowyżej 5