Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
Pozycja grupowania:
Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe podmioty