Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
Pozycja grupowania:
Podmioty sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty - wierzyciele
Jednostka
miary
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
pozostałe podmioty