Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obecna wartość pojazdów
Pozycja grupowania:
nie wiem / brak odpowiedzi
Jednostka
miary
nie wiem
brak odpowiedzi