Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba pojazdów w gospodarstwie domowym
Pozycja grupowania:
nie wiem / brak odpowiedzi
Jednostka
miary
nie wiem
brak odpowiedzi