Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość wszystkich nieruchomości (poza pierwszym domem / mieszkaniem)
Pozycja grupowania:
nie wiem / brak odpowiedzi
Jednostka
miary
nie wiem
brak odpowiedzi