Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość zadłużenia niespłaconego w terminie
Pozycja grupowania:
nie wiem / brak odpowiedzi
Jednostka
miary
nie wiem
brak odpowiedzi