Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Roczna stopa oprocentowania kredytów innych niż hipoteczne
Pozycja grupowania:
nie wiem / brak odpowiedzi
Pozycja grupowania:
Liczba porządkowa
Jednostka
miary
nie wiem1
nie wiem2
nie wiem3
nie wiem4
nie wiem5
nie wiem6
nie wiem7
nie wiem8
nie wiem9
nie wiem10
nie wiem11
nie wiem12
nie wiem13
nie wiem14
nie wiem15
nie wiem16
nie wiem17
nie wiem18
nie wiem19
nie wiem20
nie wiem21
nie wiem22
nie wiem23
nie wiem24
nie wiem25
nie wiem26
nie wiem27
nie wiem28
nie wiem29
nie wiem30
nie wiem31
nie wiem32
nie wiem33
nie wiem34
nie wiem35
nie wiem36
nie wiem37
nie wiem38
nie wiem39
nie wiem40
nie wiem41
nie wiem42
nie wiem43
nie wiem44
nie wiem45
nie wiem46
nie wiem47
nie wiem48
nie wiem49
nie wiem50
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia