Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
Pozycja grupowania:
Sposób regulacji opłaty mieszkaniowej
Pozycja grupowania:
Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Opłaty mieszkaniowe - część A2.2
Jednostka
miary
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyCzynsze faktyczne (odstępne) za wynajem nieruchomości - pierwszy dom lub mieszkanie
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ziemny i gaz miejski
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ciekły
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyEnergia elektryczna
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyPodatek od nieruchomości
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyOpłata za wieczyste użytkowanie gruntu
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyUbezpieczenie związane z mieszkaniem
Pozyskane bezpłatnieGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyKoszty poniesione z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyCzynsze faktyczne (odstępne) za wynajem nieruchomości - pierwszy dom lub mieszkanie
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ziemny i gaz miejski
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ciekły
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyEnergia elektryczna
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyPodatek od nieruchomości
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyOpłata za wieczyste użytkowanie gruntu
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyUbezpieczenie związane z mieszkaniem
WydatekGospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyKoszty poniesione z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania