Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość dodatku mieszkaniowego pieniężnego (jeśli otrzymano)
Pozycja grupowania:
Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Dodatek mieszkaniowy pieniężny
Jednostka
miary
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyDodatek mieszkaniowy pieniężny