Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kwota dodatku mieszkaniowego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
Pozycja grupowania:
Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Dodatek mieszkaniowy niepieniężny
Jednostka
miary
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyDodatek mieszkaniowy niepieniężny