Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania wywiadu
Pozycja grupowania:
czas trwania wywiadu BR-04
Jednostka
miary
gospodarstwa domowe z podpróbki 2 dz. 4
gospodarstwa domowe z podpróbki 2 (dz. 1 i 3)
gospodartwa domowe z podpróbki 1 (dz. 1, 2 i 3)