Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Jednostka
miary
Biogaz rolniczy