Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport drogowy
Pozycja grupowania:
Załadunek/Wyładunek
Pozycja grupowania:
Lp.
Jednostka
miary
Transport drogowyZaładunek1
Transport drogowyZaładunek2
Transport drogowyZaładunek3
Transport drogowyZaładunek4
Transport drogowyZaładunek5
Transport drogowyZaładunek6
Transport drogowyWyładnunek1
Transport drogowyWyładnunek2
Transport drogowyWyładnunek3
Transport drogowyWyładnunek4
Transport drogowyWyładnunek5
Transport drogowyWyładnunek6