Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw
Pozycja grupowania:
Powierzchnia poplonów R-CzBR
Jednostka
miary
Międzyplony (poplony) ozime
Międzyplony (poplony) jare
Międzyplony (poplony)