Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia, na której zastosowano nawozy naturalne
Pozycja grupowania:
Rodzaj nawozu naturalnego
Jednostka
miary
Gnojowica
Gnojówka
Obornik