Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie nawozów naturalnych w gospodarstwie
Pozycja grupowania:
Rodzaj nawozu naturalnego
Jednostka
miary
Gnojowica
Gnojówka
Obornik