Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabiegi ochrony roślin
Pozycja grupowania:
Rodzaj powierzchni - zabiegi ochrony roślin
Jednostka
miary
powierzchnia magazynowa
pozostałe uprawy
uprawy trwałe
uprawa warzyw
uprawa zbóż