Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział I działalność bezpośrednia
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Pozycja grupowania:
Polska i regiony NUTS 2016
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – indywidualneKraj
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – indywidualneRegiony
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – grupoweKraj
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Sposób zawarcia umowy – grupoweRegiony