Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przystanki w przewozach dystrybucyjnych
Pozycja grupowania:
Lp.
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6