Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja jaj kurzych
Pozycja grupowania:
Pakowanie jaj konsumpcyjnych
Jednostka
miary
jaja konsumpcyjne kurze
jaja konsumpcyjne pozostałe