Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niestandardowe urządzenia do zabiegów ochrony roślin
Pozycja grupowania:
Rodzaje niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin
Jednostka
miary
inny sprzęt specjalistyczny
specjalne instalacje do wykonywania oprysków w szklarniach lub tunelach foliowych
opryskiwacze taczkowe
opryskiwacze ręczne lub plecakowe
zaprawiarki do nasion