Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba kart adresowych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków dla
Pozycja grupowania:
Karty adresowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Jednostka
miary
Karty adresowe zabytków nieruchomych - ogółem
Karty adresowe zabytków nieruchomych zawierające informację o jednym obiekcie zabytkowym
Karty adresowe zabytków nieruchomych zawierające informację o więcej niż jednym obiekcie zabytkowym
Karty adresowe układów urbanistycznych i ruralistycznych
Karty adresowe zabytków archeologicznych - ogółem
Karty adresowe zabytków archeologicznych zawierające informację o jednym obiekcie zabytkowym
Karty adresowe zabytków archeologicznych zawierające informację o więcej niż jednym obiekcie zabytkowym