Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zabytków (nieruchomych, archeologicznych, układów urbanistycznych i ruralistycznych) włączonych i wyłączonych z Gminnej ewidencji zabytków w 2018 r.
Pozycja grupowania:
Zabytki włączone oraz wyłączone z Gminnej ewidencji zabytków
Jednostka
miary
Zabytki włączone do Gminnej ewidencji zabytków
Zabytki wyłączone z Gminnej ewidencji zabytków