Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według właściciela – liczba zabytków
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome według typu zabytku
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według właściciela
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemSkarb Państwa
OgółemJednostka samorządu terytorialnego
OgółemInna publiczna osoba prawna
OgółemKościół lub związek wyznaniowy
OgółemInna niepubliczna osoba prawna
OgółemOsoba fizyczna
OgółemWłasność mieszana
OgółemBrak informacji/właściciel nieustalony
Zabytki nieruchomeOgółem
Zabytki nieruchomeSkarb Państwa
Zabytki nieruchomeJednostka samorządu terytorialnego
Zabytki nieruchomeInna publiczna osoba prawna
Zabytki nieruchomeKościół lub związek wyznaniowy
Zabytki nieruchomeInna niepubliczna osoba prawna
Zabytki nieruchomeOsoba fizyczna
Zabytki nieruchomeWłasność mieszana
Zabytki nieruchomeBrak informacji/właściciel nieustalony
Zabytki archeologiczneOgółem
Zabytki archeologiczneSkarb Państwa
Zabytki archeologiczneJednostka samorządu terytorialnego
Zabytki archeologiczneInna publiczna osoba prawna
Zabytki archeologiczneKościół lub związek wyznaniowy
Zabytki archeologiczneInna niepubliczna osoba prawna
Zabytki archeologiczneOsoba fizyczna
Zabytki archeologiczneWłasność mieszana
Zabytki archeologiczneBrak informacji/właściciel nieustalony