Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zabytki nieruchome (z wyłączeniem układów urbanistycznych i ruralistycznych) ujęte w Gminnej ewidencji zabytków według obecnej, wiodącej funkcji obiektu – liczba zabytków
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków według obecnego przeznaczenia
Pozycja grupowania:
Zabytki nieruchome według typu zabytku
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
OgółemZabytki nieruchome
OgółemZabytki archeologiczne
Użytkowane sakralneOgółem
Użytkowane sakralneZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane sakralneZabytki nieruchome
Użytkowane sakralneZabytki archeologiczne
Użytkowane mieszkanioweOgółem
Użytkowane mieszkanioweZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane mieszkanioweZabytki nieruchome
Użytkowane mieszkanioweZabytki archeologiczne
Użytkowane, publiczne kulturalne ogółemOgółem
Użytkowane, publiczne kulturalne ogółemZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane, publiczne kulturalne ogółemZabytki nieruchome
Użytkowane, publiczne kulturalne ogółemZabytki archeologiczne
Użytkowane publiczne kulturalne - muzealneOgółem
Użytkowane publiczne kulturalne - muzealneZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane publiczne kulturalne - muzealneZabytki nieruchome
Użytkowane publiczne kulturalne - muzealneZabytki archeologiczne
Użytkowane, publiczne inne (administracyjne, oświatowe, ochrona zdrowia, inne)Ogółem
Użytkowane, publiczne inne (administracyjne, oświatowe, ochrona zdrowia, inne)Zabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane, publiczne inne (administracyjne, oświatowe, ochrona zdrowia, inne)Zabytki nieruchome
Użytkowane, publiczne inne (administracyjne, oświatowe, ochrona zdrowia, inne)Zabytki archeologiczne
Użytkowane przemysłoweOgółem
Użytkowane przemysłoweZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane przemysłoweZabytki nieruchome
Użytkowane przemysłoweZabytki archeologiczne
Użytkowane rolniczeOgółem
Użytkowane rolniczeZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane rolniczeZabytki nieruchome
Użytkowane rolniczeZabytki archeologiczne
Uzytkowane gospodarczeOgółem
Uzytkowane gospodarczeZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Uzytkowane gospodarczeZabytki nieruchome
Uzytkowane gospodarczeZabytki archeologiczne
Użytkowane usługoweOgółem
Użytkowane usługoweZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Użytkowane usługoweZabytki nieruchome
Użytkowane usługoweZabytki archeologiczne
Brak informacjiOgółem
Brak informacjiZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Brak informacjiZabytki nieruchome
Brak informacjiZabytki archeologiczne
Nieużytkowane/opuszczoneOgółem
Nieużytkowane/opuszczoneZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Nieużytkowane/opuszczoneZabytki nieruchome
Nieużytkowane/opuszczoneZabytki archeologiczne
Użytkowane inneOgółem
Użytkowane inneZabytki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia