Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środki na finansowanie ochrony zabytków w gminie w roku 2018
Pozycja grupowania:
Środki na finansowanie ochrony zabytków w gminie
Jednostka
miary
Wysokość środków przeznaczonych przez organ stanowiący gminy na udzielenie dotacji
Wysokość środków, o przyznanie których wnioskowano
Wysokość środków przyznanych na dotacje