Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obiekty objęte dofinansowaniem w ramach udzielonych dotacji w roku 2018
Pozycja grupowania:
Obiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem w ramach gminnego programu dotacji według właściciela
Pozycja grupowania:
Obiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano w ramach gminnego programu dotacji
Jednostka
miary
OgółemObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
OgółemObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Skarb PaństwaObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Skarb PaństwaObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Jednostka samorządu terytorialnegoObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Jednostka samorządu terytorialnegoObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Inna publiczna osoba prawnaObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Inna publiczna osoba prawnaObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Kościół lub związek wyznaniowyObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Kościół lub związek wyznaniowyObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Inna niepubliczna osoba prawnaObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Inna niepubliczna osoba prawnaObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Osoba fizycznaObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Osoba fizycznaObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Własność mieszanaObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Własność mieszanaObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem
Brak właściciela/właściciel nieznanyObiekty zabytkowe, o których dofinansowanie się ubiegano - ogółem
Brak właściciela/właściciel nieznanyObiekty zabytkowe objęte dofinansowaniem