Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty prac przy obiektach zabytkowych dofinansowanych w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w roku 2018 w złotych
Pozycja grupowania:
Prace prowadzone przy obiektach zabytkowych w ramach gminnego programu dotacji wraz z kosztami
Jednostka
miary
prace konserwatorskie
prace restauratorskie
roboty budowlane
badania konserwatorskie
badania architektoniczne
inne prace