Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnie ciepło spalania gazów LNG i z wydobycia podmorskiego
Pozycja grupowania:
Rodzaj gazu - Dz. 6 GAZ-3
Jednostka
miary
Gaz z wydobycia podmorskiego
Gaz ziemny skroplony LNG